Tin tức

Nhận diện khách hàng của thương mại điện tử

Nhận diện khách hàng của thương mại điện tử

Các số liệu trong Báo cáo Thương mại điện tử 2014 của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) cho thấy những tín hiệu rất khả quan cho loại hình kinh doanh thương mại điện tử, khi có đến 58% người dân tham gia ...

Xem thêm